Regulamin sklepu


Sklep internetowy, działający pod adresem

www.baby-toys.pl,

zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę: 

AL-POL PHU ZBIGNIEW POŁUSZEJKO
ul. BOGUSŁAWSKIEGO 26 , 15-196 Białystok
tel.: (85) 7474694

NIP: 542-100-99-75 

Rachunek bankowy do wpłat: 

KREDYT BANK
41 1500 1083 1210 8001 4409 0000

zwany dalej Sprzedawcą. 

A. Postanowienia ogólne

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski. Nie prowadzi sprzedaży za granicę. 
Wszystkie ceny w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceną przyjmowaną w rozliczeniu i wiążącą obie strony umowy sprzedaży jest cena obowiązująca w chwili składania zamówienia na towar (moment potwierdzenia zamówienia i wysłania e-maila z zamówieniem do Sprzedawcy). 
Składając zamówienie Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego postanowienia. 
B. Składanie i realizacja zamówień

Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie artykuły wymienione w obowiązującym w chwili składania zamówienia katalogu internetowym. 
Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie, które założyły konto klienta sklepu.  
Zakładając konto Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania tego konta  Informacje takie nie są informacjami handlowymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). 
Realizacja złożonego zamówienia jest możliwa tylko wówczas, gdy konto zostało aktywowane. Aktywowanie konta następuje poprzez kliknięcie w łącze umieszczone w liście e-mail zawierającym potwierdzenie założenia konta. Aktywacja konta jest wykonywana tylko raz. 
W przypadku złożenia zamówienia z wykorzystaniem konta, które nie zostało aktywowane Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia (na numer telefonu podany w zamówieniu). Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca samodzielnie aktywuje konto. 
Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez strony internetowe sklepu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. 
Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie:
dla zamówień płatnych gotówką przy odbiorze - w momencie otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia przez sklep,
dla zamówień płatnych w inny sposób - w momencie przekazania środków do dyspozycji Sprzedawcy.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 
Po zrealizowaniu zamówienia, w momencie przekazania towaru dla przewoźnika, Klient otrzymuje informację o wysłaniu towaru. 
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. 
Klient może wycofać zamówienie telefonicznie dzwoniąc na numer (85) 7474694 przed wysłaniem towaru. W przypadku, gdy Klient chce zrezygnować z zakupu towaru po jego wysłaniu, stosowane są przepisy z rozdziału dotyczącego zwrotu towaru do Sprzedawcy. 
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
C. Wysyłka towaru i formy płatności

Na stronie opisu towaru w sklepie znajduje się informacja o dostępności tego towaru. Mogą to być następujące informacje:
Dostępny w magazynie - Towar jest dostępny w magazynie. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. 
Dostępny (2 - 7 dni) - Towar jest dostępny w ciągłej sprzedaży, ale aktualnie może nie być go w magazynie. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. 
Dostępny warunkowo - Towar jest dostępny w magazynie warunkowo (tylko określone opcje np.: kolory). Jeśli zamówienie dotyczy produktu z opcją dostępną aktualnie w magazynie, to czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku wyboru produktu z opcją (np.: kolorem) niedostępną aktualnie w magazynie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 7 dni roboczych. 
Na zamówienie - Towar jest dostępny tylko na zamówienie. W tym przypadku o czasie realizacji zamówienia kupujący jest informowany po przyjęciu zamówienia do realizacji. W wyjątkowych wypadkach (np.: zaprzestanie produkcji) realizacja zamówienia może nie być możliwa. 
Wyprzedaż - Towar jest dostępny w magazynie, ale trwa jego wyprzedaż. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku wyczerpania towaru realizacja zamówienia może nie być możliwa. 
Ilość ograniczona - Towar jest dostępny w magazynie, ale tylko w ograniczonej ilości (np.: ze względu na trwającą promocję). Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku wyczerpania towarów realizacja zamówienia może nie być możliwa. 
Czas realizacji zamówienia zależy od statusu dostępności towaru i wynosi od 2 do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Nie dotyczy to towarów sprowadzanych na zamówienie. 
Czas oczekiwania na przesyłkę to czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy wynoszący zwykle 1 dzień roboczy w przypadku dostawy przesyłką kurierską lub od 2 do 7 dni w przypadku wysyłki za pomocą Poczty Polskiej. 
W przypadku zaginięcia przesyłki mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego i prawa przewozowego. 
Przesyłka może być zrealizowana za pomocą Poczty Polskiej o ile waga paczki nie przekracza 5 kg i jej wartość nie jest większa niż 150,00 zł. W pozostałych wypadkach przesyłka może być zrealizowana jedynie za pomocą firmy kurierskiej. 
W przypadku wysyłki firmą kurierską, jeśli waga zamówionego towaru przekracza 30 kg, to towar dzielony jest na oddzielne paczki. W tej sytuacji koszt przesyłki liczony jest od każdej paczki oddzielnie. 

W przypadku płatności za pobraniem do kosztów przesyłki doliczany jest dodatkowo koszt pobrania w wysokości 8,61 zł bez względu na kwotę pobrania. 
W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności: 
za pobraniem - należność pobiera listonosz lub kurier, 
przedpłata na konto - płatność przelewem na konto bankowe Sklepu przed wysyłką towaru.
Sprzedawca realizuje zamówienia na towary, dla których status dostępności jest podany jako "Na zamówienie", tylko po otrzymaniu przedpłaty na konto (nie jest możliwa wysyłka za pobraniem). 
Przesyłki Pocztą Polską, w zależności od wagi i gabarytów, realizowane są jako listy polecone priorytetowe, paczki priorytetowe lub przesyłki pobraniowe priorytetowe (w przypadku płatności za pobraniem). 
D. Zwroty towarów

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki według zasad określonych w tej ustawie. Prawo do zwrotu nie przysługuje Klientowi w wypadkach: 
świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
dostarczania prasy,
usług w zakresie gier hazardowych.
Sprzedawca nie przyjmuje żadnych paczek, które są wysłane do niego za pobraniem. Dotyczy to zarówno procedury zwrotu towarów oraz procedury reklamacyjnej, o której mowa w następnym punkcie. 
Dokonując zwrotu towaru Klient ma obowiązek dołączyć do przesyłki oryginalny dowód zakupu oraz wypełniony formularz zwrotu towaru. 
Wysyłając towar do Sprzedawcy należy zapewnić, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie podczas transportu, gdyż wysyłka towaru w tym trybie następuje na ryzyko i koszt Klienta. 
Po otrzymaniu zwracanego towaru Sprzedawca sprawdzi, czy został on dostarczony w stanie niezmienionym (Art. 7, ust. 3 ustawy) i dokona zwrotu należności za towar w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania towaru, na konto bankowe Klienta podane w formularzu zwrotu towaru. 
W przypadku jeśli zwrócony towar jest niekompletny, uszkodzony lub nosi ślady normalnego użytkowania Sprzedawca zwróci przesyłkę do Klienta na jego koszt. 
Prawo do zwrotu towaru, o którym mowa w poprzednich punktach obowiązuje tylko w stosunku do towarów zakupywanych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Nie ma ono zastosowania w przypadku zakupu towaru przez firmę lub instytucję. 
E. Procedura reklamacyjna

Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie można przesyłać na piśmie listem poleconym na adres Sprzedawcy lub za pomocą e-maila na adres al.pol@prokokonto.pl. List reklamacyjny powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 
numer faktury zakupu stanowiącej podstawę reklamacji, 
dane do kontaktu (imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon), 
dokładny opis powodu reklamacji, 
podstawę złożenia reklamacji (rękojmia, gwarancja lub niezgodność towaru z umową),
opis żądania w przypadku uznania reklamacji (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, zwrot należności za towar).
Sprzedawca po otrzymaniu reklamacji przekaże instrukcje w sprawie dalszego postępowania, w tym poinformuje czy konieczne jest odesłanie reklamowanego towaru. 
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie oraz potwierdzi listownie wysyłając pismo na adres e-mail podany w piśmie reklamacyjnym. 
Sprzedawca, w przypadku uznania reklamacji, w piśmie zawierającym wynik rozpatrzenia tej reklamacji, przekaże Klientowi instrukcje postępowania zależne od zgłoszonego żądania w stosunku do reklamowanego towaru oraz aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. 
F. Karty stałego klienta

Sprzedawca może wydawać wybranym klientom karty stałego klienta, które uprawniają do zniżek przy realizacji zamówień. Karta jest wydawana bezterminowo, lecz na skutek złamania postanowień niniejszego regulaminu może być ona czasowo zablokowana lub całkowicie odebrana. 
Sprzedawca będzie informował o przywilejach posiadacza karty za pomocą poczty elektronicznej przesyłanej na adres podany w danych klienta. 
Klient, wpisując numer karty do swoich danych, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, o których mowa w poprzednim punkcie, na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Sklepu oraz na wszystkie pozostałe postanowienia zawarte w tym rozdziale. 
Aktywowanej karty stałego klienta nie można przekazywać innej osobie. Daną kartę można przekazać tylko wówczas, gdy nie jest aktywowana (jej numer nie jest przypisany do żadnego konta klienta). Aby dezaktywować kartę należy usunąć wpisany numer karty ze swoich danych. 
Klient korzystający z karty stałego klienta zobowiązuje się do nie ujawniania numeru karty innym osobom lub udostępniania go na forum publicznym oraz do nie ujawniania przywilejów wynikających z posiadania przez niego określonej karty. Naruszenie tego postanowienia może skutkować odebraniem lub czasowym zablokowaniem karty. 
G. Ochrona danych osobowych

Klient, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji konta nieprawdziwych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta, z którym są one związane.
Zakładając konto Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę, w celach związanych z realizacją sprzedaży towarów, podanych przez siebie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 roku). Jednocześnie Sprzedawca zapewnia, iż dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim w jakimkolwiek celu. 
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane adresowe Sprzedawcy podane są we wstępie do niniejszego regulaminu. 
Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W celu usunięcia danych należy wysłać odpowiednie żądanie na piśmie pod adres Sprzedawcy. 
Klient zobowiązuje się do wykorzystywania posiadanego konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety korzystania z sieci Internet. 
H. Inne postanowienia

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. 
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu. 
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.